KONFERENCIJOS
TEMOS

 • 1

   

  „Žaliojo susitarimo“ nauda visuomenei: kaip numatomi pokyčiai paveiks kiekvieną iš mūsų?

 • 2

   

  Visuomenės, politikos, verslo, mokslo ir sporto bendradarbiavimas „Žaliajame susi-tarime”

 • 3

   

  Lyderiaujančių Lietuvos verslo įmonių „Žaliajame susitarime” apžvalga

 • 4

   

  Baltijos jūros užterštumas ir sprendimai jam mažinti

 • 5

   

  „The Ocean Race” patirtis – kaip kurti platformą, skatinančią siekti „Žaliojo susitar-imo” tikslų